2018 szeptember 11. 13:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban” című (GINOP-6.1.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:

1)    A Felhívás 4. oldalán a Miniszterelnökség Innovációs és Technológiai Minisztériumra módosult.
2)    A felhívás 1.3 pontjában a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz az alábbi lábjegyzet került:
A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162 §. értelmében 2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.
3)     A Felhívás 3.1.2.1 c) pontja kiegészült a ce) ponttal:
„a projekt megvalósulását elősegítő minőségbiztosítási tevékenység”
4)    A Felhívás 3.4.1.1 e) pontja kiegészítésre került az em) ponttal:
A szakmai megvalósítás 3.1.2.1 ce) pontjában meghatározott projekt megvalósítását segítő minőségbiztosítási tevékenység ellátása tekintetében különösen az alábbi feladatok értendők:
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyomon követi a projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását, végzi a szakmai és pénzügyi megvalósítás alátámasztását szolgáló dokumentáció minőségbiztosítását, a megvalósítás hatékonyságának biztosítására monitoring rendszert működtet, és a szakmai megvalósítás során kritikus pontok, kockázati események felmerülése esetén értékelést és megoldási javaslatokat készít
5)    A felhívás 3.7.1 pontjában A képzésben résztvevők száma elnevezésű indikátor esetében a célérték 34 000-ről 29 000 főre csökkent.
A táblázat alá bekerült új mondat: Az indikátorok definíciói a honlapon elérhetőek https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380/
Az egyes indikátorok esetében pedig az „indikátor számítása” jelent meg új szövegrészként.
6)    A Felhívás 4.3 pontjában Nemzetgazdasági Minisztériumhoz az alábbi lábjegyzet került:
A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162 §. értelmében 2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.