2017 augusztus 18. 10:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása” című (KÖFOP-3.1.1-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

5.5

           

-

A piaci ár igazolására szintén alkalmazhatóak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Korm. rendeletben, valamint az Európai Bizottság által kiadott „Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségekről” című dokumentumban meghatározott egyéb piaci ár alátámasztási módszertanok.