Tudáskultúra az értékelésben, az auditban és a monitoringban

Idén 7. alkalommal rendezte meg  nemzetközi értékelési, audit és monitoring konferenciáját az Európai Strukturális és Beruházási Alapok magyarországi központi koordinációjáért felelős Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztálya az Európai Bizottsággal együttműködésben. Az eseményre a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének programsorozata keretében került sor.

A konferencia fókuszában ezúttal az Európai Bizottság és a tagállamok értékelési, audit és monitoring tevékenységei során létrehozott tudáskultúra állt, valamint a megszerzett tapasztalatoknak a hasznosulása a programok eredményes végrehajtása és a 2020 utáni Kohéziós Politika jövője érdekében.

Az esemény nyitó panelbeszélgetésében a V4-es tagállamok magasrangú szakdiplomatái a Kohéziós Politika jövőjéről szóló tárgyalásokon képviselt országálláspontjaikat osztották meg a résztvevőkkel. Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának előadása az értékelési és monitoring tevékenységek valamint a 2020 utáni Kohéziós Politika stratégiai irányai közötti összefüggéseket mutatta be részletesen. Idei konferenciánk fontos részét képezték azok az előadások, melyek arra kerestek választ, hogy az értékelési megállapítások valamint a monitoring és az ellenőrzések területén szerzett tapasztalatok hogyan válnak az intézményi tudás részévé, hogyan tudnak döntéseket megalapozni és a politika jövőjét befolyásolni. A konferencia programjában hangsúlyos szerepet kaptak a nagyprojektek és a K+F projektek hatásértékelései, a végrehajtást támogató audit tapasztalatok, valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást támogató monitoring fejlesztések, mint például az OPEN DATA Platform, az ESZA mikroadatok feldolgozása, az OpenCoesione vagy az Európai Bizottság Data Fitness Projekt  elnevezésű kezdeményezése.

A 2017-es Budapesti Értékelési, Audit és Monitoring Konferencián 18 európai országból több, mint 170 fő vett részt, közöttük több, mint 70 külföldi szakértő. Az Európai Bizottság értékelői hálózatának tagjai mellett a magyarországi államigazgatás és az értékelői szakma képviseltette magát.

A konferencia programja és az elhangzott előadások letölthetők az alábbiakban.

The 7th Budapest International Evaluation, Audit & Monitoring Conference
19-20 October 2017

Knowledge Culture based on Evaluation, Audit & Monitoring  

The Department for Monitoring and Evaluation of the Hungarian Prime Minister’s Office (responsible for the central coordination of the European Structural and Investment Funds management in Hungary) held its 7th annual international evaluation, audit and monitoring conference in Budapest in cooperation with the European Commission. The event was organised as part of the programme of the Hungarian V4 presidency of 2017-2018.

This year the main focus of the conference was knowledge culture which has been developed so far in the course of evaluation, audit and monitoring activities of the European Commission and the Member States, as well as the utilization of these experiences gained to contribute to the result-oriented implementation of programmes and the future of Cohesion Policy post-2020.

In the opening session a V4 panel discussion took place with high-level diplomats from the Visegrad Countries who presented the position of their respective countries on the future of Cohesion Policy post 2020. The European Commission DG Regio provided the attendees with a detailed picture of what role evaluation and monitoring should play to contribute to the post 2020 Cohesion Policy strategic priorities. At the heart of this year’s annual conference there were presentations about how evaluation recommendations and experiences gained in the field of audit and monitoring may become an integral part of organisational knowledge, how they can have an impact on political decision-making and on the future of policy. In the programme a special emphasis was placed on impact evaluations of major projects and R+D projects, audit experiences contributing to implementation, as well as monitoring developments enhancing the financial performance of projects like the OPEN DATA Platform, the ESF microdata collection, Italy’s OpenCoesione website and the European Commission’s initiative, the  Data Fitness Poject.

The conference brought together over 70 international guests out of more than 170 participants representing 18 European countries, among them members of the European Commission’s Evaluation Networks, the Hungarian public administration and evaluation experts.

The conference programme and the presentations are available below:

Kapcsolódó dokumentumok