A 2007-2013-as programidőszak operatív programjainak ex ante értékelései az alábbi témák elemzésére épültek:

  • korábbi tapasztalatok
  • társadalmi-gazdasági környezet, erős és gyenge pontok
  • stratégiák és prioritások belső és külső koherenciája
  • célkitűzések mennyiségi meghatározása
  • társadalmi, gazdasági hatások, forrásfelhasználás
  • végrehajtási rendszer

Az Európai Bizottság által elfogadott 2007-2013-as operatív programok ex ante értékelései alább olvashatók: