1. szakasz: a tematika társadalmi egyeztetése

Folyamatban van a 2014-2020 programozási időszak tervezése, és megkezdődött a tervdokumentumok társadalmi egyeztetése. A programok várható környezeti hatásainak, fenntarthatóságának, és az ezekkel összefüggő társadalmi hatásoknak az előrejelzése a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) feladata. Az SKV elvégzését az Európai 2001/42 EK irányelv írja elő, amelynek hazai szabályait a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

Az SKV partnerségi folyamatán keresztül a közvélemény, a szakértők és a civil szervezetek figyelemmel kísérhetik a környezeti értékelés teljes folyamatát az SKV tematikájának kialakításától a végső környezeti jelentés elkészítéséig. A környezeti jelentés megfogalmazásakor, a tervezési dokumentumok elfogadásakor a környezeti vizsgálat során beérkezett véleményeket, észrevételeteket, az ezek tekintetbe vételével megfogalmazott SKV javaslatait figyelembe kell venni.

A Stratégiai Környezeti Vizsgálat első lépése a környezeti jelentés tematikájának egyeztetése, amely a vizsgálat elveit, szempontjait, és a programokra, tervdokumentumokra vonatkozó alapvető információkat mutatja be. Ezt követően készül el a környezeti jelentés, illetve ennek közérthető összefoglalója, amelyek a továbbiakban ugyancsak elérhetőek lesznek Ügynökségünk honlapján.

A tervezett tematikát itt tekintheti meg.

Észrevételeit a skv2014-2020partner@nfu.gov.hu email-címre várjuk.

A vélemények és az észrevételek megküldésére a megjelenéstől számított 30 nap áll partnereink rendelkezésére. Kérjük, minden esetben jelezzék, hogy az a bekezdés, amelyhez az észrevételt küldik, melyik oldalon, melyik bekezdésben található.

Köszönjük közreműködésüket!