Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a KPMG Tanácsadó Kft. készítette. Az értékelési munka 2012. május 2. és november 30. között zajlott.
Az értékelés célja az volt, hogy átfogó képet adjon a Nemzeti Stratégiai Referencia Kereten belüli komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára kiírt konstrukciók (GOP 2.1.1 konstrukció és annak KMOP 1.2.1 tükörkonstrukciója) előrehaladásáról, és értékelő megállapításokon keresztül javaslatokat fogalmazzon meg a megvalósítás hatékonyságának és eredményességének javításához.

Az értékelés specifikus céljai a következők voltak:
-      a konstrukció (és tükörkonstrukciója) eredeti célrendszerének, relevanciájának vizsgálata;
-      a konstrukció forrás-felhasználásának vizsgálata, a konstrukció várható forrásfelhasználása a program zárásáig;
-      a konstrukció végrehajtási intézményrendszerének vizsgálata; és
-      a konstrukció 2013 utáni időszakra vonatkozó tanulságainak összegzése és ezek egybecsengésének vizsgálata a 2014-2020-as programozási időszak feltételrendszerével.