A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény kötelezően előírta a kormányzati és önkormányzati közszolgáltatásoknál az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását. E cél eléréséhez 2007 és 2012 között több mint 18 milliárd forintnyi EU-s és hazai támogatást kaptak azok a projektek, melyek fő célja a közszolgáltatások fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése volt.

Az értékelés keretében megvizsgálták az eddig megvalósult, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) és a regionális operatív programok (ROP-ok) keretében végrehajtott fejlesztéseket, azok eredményességét és hatékonyságát. Az értékelés elvégzését az is indokolttá tette, hogy elmaradás mutatkozott a TIOP-források lehívásában. Az értékelésnek javaslatokat kellett megfogalmaznia, hogy az érintett szakpolitikai intézményeknek milyen intézkedéseket kell hozniuk a célok elérése érdekében mind a jelen programidőszakban, mind a 2014-20-as időszak tervezése során.

Az értékelést az NFÜ megbízásából a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány munkatársai végezték 2012 márciusa és szeptembere között.  Az értékeléseknél általában használt módszerek (dokumentumelemzés, interjúk és kérdőívek) mellett 10 helyszínen fogyatékossággal élő tapasztalati szakértők is vizsgálták a fejlesztéseket.