A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatóság megbízásából a Viteco Kft. és a Terra Studio Kft. vezetésével készült el a „Közösségi közlekedési szolgáltatások értékelése menetrendi és utasszolgáltatási mutatók alapján” című értékelés.

Az értékelés célja többrétű volt. Egyrészt átfogó helyzetképet adni az ország közösségi közlekedési szolgáltatással való ellátottságáról, s vizsgálni, hogy az ország teljes területén a különböző célú közösségi közlekedési elérhetőség hogyan támogatja a helyi lakosság napi közlekedési igényét (lakóhely-munkahely, lakóhely-oktatási, közigazgatási és egészségügyi intézmények relációban).

Másrészt tájékozódni, és amennyire a munka keretei engedték, feltárni, hogy a közösségi közlekedés jelenlegi infrastruktúrája milyen eszközökkel, és milyen mértékig teljesíti közlekedési szolgáltatásokkal szembeni követelményeket, különösen a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szállítása és a megkülönböztetés-mentes hozzáférési feltételek biztosítása tekintetében.
Harmadrészt az utazási célok közösségi közlekedéssel való elérési helyzetének és az egyéni közlekedéssel való elérési helyzetének összehasonlítása révén javaslatot adni a közösségi közlekedés egyes elemeinek kiemelésére.

További célkitűzés az értékelés hasznosulása oly módon, hogy a területi különbségek feltárásával inputot nyújtson az országos közlekedéspolitikai és területi stratégiai-fejlesztési tervezésnek, programozásnak.