Az értékelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a KPMG Tanácsadó Kft. készítette. Az értékelési munka 2012. szeptember 10. és 2013. január 30. között zajlott.
Az értékelés célja az volt, hogy átfogó képet adjon a Nemzeti Stratégiai Referencia Kereten belüli kutatás-fejlesztést és innovációt célzó beavatkozásokról (GOP 1. prioritás és KMOP tükörkonstrukciói) és azok előrehaladásáról, valamint értékelői megállapításokon keresztül javaslatokat fogalmazzon meg a megvalósítás hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében.

Az értékelés specifikus céljai a következők voltak:
-      a kutatás-fejlesztés és innovációt célzó beavatkozások (és tükörkonstrukcióinak) előrehaladásának vizsgálata;
-      a forrásfelhasználásának vizsgálata, a konstrukció várható forrásfelhasználása a program zárásáig;
-      a forrásfelhasználást akadályozó eljárásrendi és pályázói korlátok azonosítása, javaslatok megfogalmazása a javításukra.