A Bizottság 2004. februári javaslata a kiadások szerkezetét öt fejezetre tagolta:

1. Fenntartható növekedés

1.a Versenyképesség a növekedés és foglakoztatás érdekében

Az oktatás és képzés színvonalának emelése, kutatás és technológiafejlesztés, vállalkozások támogatása, hálózati infrastruktúrák fejlesztése és összekapcsolása, foglalkoztatás- és szociális politika.

1.b Kohézió a növekedés és foglakoztatás érdekében
A kohéziós prioritás három részterülete:

- konvergencia: a fejlődésben legelmaradottabb tagállamok és régiók gazdasági felzárkóztatása;
- a többi régió és tagállam esetében a regionális versenyképesség és foglalkoztatás növelése;
- határmenti és transznacionális területi együttműködések.

2. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás
A közös mezőgazdasági politika 2003. júniusában elhatározott reformjának végrehajtása, beleértve a vidékfejlesztést és a halászatot is. A fenntartható környezet érdekében tett kötelezettségvállalások és új feladatok megvalósítása.

3. Az unió a polgárai szolgálatában

- Szabadság, biztonság és igazságosság térsége: bel- és igazságügyek, különös tekintettel a közös bevándorlási és menedékjog politikára, valamint a külső határvédelemre.
- Polgárközeliség és közérdekű szolgáltatások
- Az európai kultúra és sokszínűség megőrzése

4. Az unió, mint globális partner.
Külkapcsolatok, új szomszédsági politika, segélyezés, kereskedelem, előcsatlakozási támogatás.

5. Adminisztratív kiadások. (Itt csak a fenti fejezetekhez nem kapcsolódó egyéb kiadások jelennének meg, pl. az Európai Iskolák fenntartása.)

Tekintettel arra, hogy a luxemburgi elnökség alatt nem sikerült megállapodást elérni a hétéves pénzügyi keret tekintetében 2005. második felében a brit elnökségre hárul az a feladat, hogy ezt a megegyezést tető alá hozzá.