Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága részvételével, az NFÜ Koordinációs Irányító Hatósága a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával együttműködésben workshopot rendezett azzal a céllal, hogy bemutassa a területfejlesztési tárgyú értékelések legfontosabb megállapításait és ajánlásait. Az eseményen a 2014-2020-as OP-tervezésért (TOP és VEKOP) felelős szaktárcák képviselői tájékoztatást adtak a területfejlesztést érintő tervekről.

A workshop résztvevői az alábbi területfejlesztési témájú értékelésekről kaptak tájékoztatást a Pannon.Elemző Kft. és a Hétfa Kutatóintézet mint értékelő cégek képviselői részéről:

•         az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásai
•         a fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában
•         a turizmusfejlesztés területi kohéziós dimenziói
•         városhálózati hatásértékelés
•         területi koordinációs kapacitások

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának képviselője az Európai Unió 2014-20-as programidőszakának területfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit ismertette.