A 2007-2013-as fejlesztési időszak megvalósítása során az európai uniós támogatások felhasználásában feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatban már elengedő tapasztalat halmozódott fel ahhoz, hogy azokat átfogó módon, összefüggéseket is feltárva lehessen értékelni.
Az értékelés funkcionális megközelítésben vizsgálja az intézményrendszert, vagyis nem az egyes intézményeket, hanem az általuk ellátott feladatkörök (funkciók) tapasztalatait, teljesítményét elemzi.

Az értékelés a 2007-2012 közötti időszakra és az Új Magyarország Fejlesztési Terv/ Új Széchenyi Terv hét prioritására terjed ki, amely alapján azonban átfogó, rendszerszintű megállapításokat tesz, továbbá a javaslatok megfogalmazása során figyelembe veszi a következő fejlesztési ciklus követelményeit is.

Az értékelésnek külön aktualitást adott a 2014-2020-as időszak stratégiájával, és a stratégia végrehajtását támogató intézményrendszerrel kapcsolatos döntések előkészítése. Az értékelés továbbá inputot szolgáltat a Partnerségi Szerződésnek az intézményrendszert áttekintő kötelező mellékletéhez is.

Az értékelést az AAM Tanácsadó Zrt. készítette el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából 2013. január és március között.