Az átláthatóság demokratikus alapérték. Magyarország Alaptörvénye szerint a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.

Az uniós források nagyságrendjüknél fogva kiemelkedő szerepet töltenek be az ország jövőjének megalapozásában. A Miniszterelnökség tisztában van ezzel, ezért döntött úgy, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban uniós támogatást nyert kedvezményezettek teljes körét átvizsgálja. Ez az utólagos ellenőrzés mind a 46 000 cég esetében tisztázni hivatott, hogy azok mind a törvény, mind pedig a demokratikus elveknek megfelelően használták fel az európai és hazai adófizetők pénzéből származó fejlesztési forrásokat. A kedvezményezettek átvilágításának időzítése nem véletlen, célunk az volt, hogy tiszta helyzetet teremtsünk a 2007-2013 közötti fejlesztési ciklus zárásához.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. szeptember eleje óta több mint 46 000 cégnek és civil szervezetnek küldte el az új átláthatósági nyilatkozatot.

 

Elsőként azon szervezetek kerültek fel a honlapra, amelyek elmulasztották a nyilatkozat visszaküldését, ez által megnehezítve, hogy a pályázati forrás közvetítője ellenőrizni tudja a szervezetek átláthatóságát. Esetükben már tavaly megkezdődött a szerződéstől történő elállás, amelynek eredményeként lehetővé válik a korábban kifizetett támogatások kamatokkal együttes visszakövetelése. 

A nyilatkozatot vissza nem küldők listáját itt érheti el. 

2014. április 1-én megkezdjük a vizsgálat eredményének nyilvánosságra hozatalát, elsőként azon szervezetekkel, amelyek az ellenőrzés alapján nem minősülnek átláthatónak. 

Az átláthatatlannak bizonyult szervezetek listáját itt érheti el.