Az állami politikák, ezen belül a fejlesztéspolitikák értékelésének célja, hogy hozzájáruljon az állami tevékenység hatékonyabb megszervezéséhez, az állami erőforrások hatékonyabb felhasználásához és biztosítsa az állam működésének átláthatóbbá tételét.

Ezért az értékelési tevékenységnek az államigazgatás egészében folyamatos, magas színvonalú tevékenységnek kell lennie.

Alapelvek

Értékelési szempontok

Értékelések típusai

A stratégiák elemzése, vagyis az úgynevezett előzetes értékelés alapvetően a szükségesség és a megfelelősség értékelését jelenti, kisebb mértékben a várható hatás értékelését. A már megvalósult/megvalósuló kormányzati beavatkozások értékelése esetében, amelyek elsősorban a közbenső vagy folyamatos értékelések, valamennyi kérdést vizsgálnunk kell, erősebb hangsúlyt fektetve a megfelelősség és a hatásosság kérdéseire. Az utólagos értékeléseknek elsősorban a hatékonyság és a hatás kérdésére kell fókuszálni.

 

 • Ex-ante értékelés

  Az ex-ante (előzetes) értékelés a tervezett fejlesztési program várható hatásait vizsgálja. Az európai uniós tagállam köteles ex ante értékelési jelentést benyújtani a vonatkozó operatív programmal együtt az Európai Bizottság jóváhagyására a program alátámasztása érdekében. Az értékelési folyamat támogatja az operatív program tervezését a tervezők és  az ex ante értékelők közötti rendszeres egyeztetések révén. Az előzetes értékelés vizsgálja az operatív program stratégiájának az európai uniós és a nemzeti stratégiákhoz való illeszkedését, a stratégia célrendszerét, az ahhoz rendelt eszközrendszer relevanciáját és megfelelőségét a program külső és belső koherenciájának optimalizálása érdekében. Az értékelés elősegíti a célkitűzések tényalapú számszerűsítését, a mutatók meghatározását, ami lehetővé teszi a az operatív program végrehajtásának nyomon követését (monitoringját) és értékelését.  

  Részletek
 • 2007-2013-as ex post értékelések

  Ezen az oldalon megkezdjük a 2007-2013-as fejlesztésekről készült értékelések és tanulmányok közzétételét. A értékeléseket és tanulmányokat a Miniszterelnökség megbízásából független külső értékelők készítették el 2016-ban.

  Részletek
 • A félidei értékelések szintézise (2007-2013)

  A 2007-2013-as hazai fejlesztési programok félidei értékeléseinek eredményeit hasznosító szintézis átfogó képet ad az Új Magyarország Fejlesztési Terv előrehaladásáról, valamint iránymutatással szolgál a 2011-13-as és a 2014 utáni időszak tervezésére és végrehajtására vonatkozóan annak érdekében, hogy javuljon az EU-s források felhasználásának hatékonysága és eredményessége.

  Részletek
 • Értékelési terv 2011-2013

  A Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága 2011. április 12-i ülésén elfogadta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011-2013-as Értékelési tervét, amely éves szintre lebontva tartalmazza az értékeléseket.

  Részletek
 • Értékelési terv 2010-2012

  A Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága által elfogadott 2010-2012 időszakra vonatkozó értékelési terv az értékelési rendszer szerves része, mely az értékelések előre tervezésén keresztül platformot biztosít a releváns értékelési témák kiválasztásához.

  Részletek
 • Stratégiai környezeti vizsgálat

  A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) operatív programjainak készítése és végrehajtása során a horizontális politikák keretében megfogalmazott alapelvek következetes érvényesítéséről is gondoskodni kell.

  Részletek
 • Programértékelés 2004 - 2006

  Ezen az oldalon a 2004-06 közötti időszak Nemzeti Fejlesztési Tervének (NFT) értékeléseit találja. Az NFT végrehajtása 2008 végén zárul, a programok eredményeinek bemutatása az értékelések feladata.

  Részletek