Az ex-ante (előzetes) értékelés a tervezett fejlesztési program várható hatásait vizsgálja. Az európai uniós tagállam köteles ex ante értékelési jelentést benyújtani a vonatkozó operatív programmal együtt az Európai Bizottság jóváhagyására a program alátámasztása érdekében. Az értékelési folyamat támogatja az operatív program tervezését a tervezők és  az ex ante értékelők közötti rendszeres egyeztetések révén. Az előzetes értékelés vizsgálja az operatív program stratégiájának az európai uniós és a nemzeti stratégiákhoz való illeszkedését, a stratégia célrendszerét, az ahhoz rendelt eszközrendszer relevanciáját és megfelelőségét a program külső és belső koherenciájának optimalizálása érdekében. Az értékelés elősegíti a célkitűzések tényalapú számszerűsítését, a mutatók meghatározását, ami lehetővé teszi a az operatív program végrehajtásának nyomon követését (monitoringját) és értékelését.