Az uniós célkitűzésekkel összhangban a hazai kormányzati politika legfőbb törekvése a foglalkoztatási szint növelése. A munkaerőpiac kínálati oldalát fejlesztő beavatkozások nagyban hozzájárulhatnak e cél eléréséhez, ezért a TÁMOP keretében uniós forrásokból jelentős összegeket fordítottunk a foglalkoztathatóságot javító beavatkozások finanszírozására.

A Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet által készített értékelés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis összekapcsolt adatainak elemzésére vállalkozva komplex célrendszert fogalmazott meg. Vizsgálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított, foglalkoztathatóságot javító programok célcsoport-elérését és a célcsoportok közötti átfedéseket, illetve e programok nyomon követési rendszerének megfelelőségét. Ezen túl a vizsgált öt programból kettőnek, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását célzó TÁMOP-1.1.1 programnak és a hátrányos helyzetűeket bevonó „Út a munka világába” (TÁMOP-1.1.3) programnak a kontrollcsoportos hatáselemzését is elvégezte. Az értékelők a START-kártyával nyújtott bértámogatás hatásának tartósságát is vizsgálták ökonometriai eszközökkel.