Az európai uniós támogatások különböző mechanizmusokon keresztül fejtik ki hatásukat a gazdasági és társadalmi folyamatokra. A hatásvizsgálatokon keresztül ezen mechanizmusokat kívánjuk feltérképezni és bemutatni.

A hatásvizsgálat részét képezi a különböző beavatkozási típusok hatásmechanizmusainak feltárása, illetve kialakításra került egy makrogazdasági modell, amellyel a támogatások hosszú távú makrogazdasági hatásait vizsgáljuk.

 

  • Modellezés

    A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után az Európai Uniós támogatások makrogazdasági hatásainak vizsgálatára modellezési rendszer elkészítésére kérte fel a Pécsi Tudományegyetem által vezetett konzorciumot.

    Részletek
  • Elméleti hatásútvonalak

    A különböző típusú támogatások különbözőképpen fejtik ki hatásukat a gazdasági-társadalmi-környezeti folyamatokra. Az alábbiakban az egyes támogatási típusok elméleti hatásmechanizmusairól olvashat.

    Részletek