A Kohéziós Alap a Közösség legszegényebb tagállamai közötti, a fejlettségi szintben meglevő különbségeket hivatott csökkenteni. Ezt a speciális szolidaritási alapot 1993-ban hozták létre, hogy a négy legszegényebb állam, Görögország, Portugália, Írország és Spanyolország helyzetén segítsen. A Kohéziós Alapot felhasználva nagy méretű, közlekedési és környezetvédelmi projekteket lehet megvalósítani

A 2000-2006-os programozási időszakban Magyarországnak a Kohéziós Alapból származó forrása 1,122 milliárd Euró.

  • A Kohéziós Alap intézményrendszere Magyarországon

    A Kohéziós Alap vonatkozásában uniós előírásokat az 1164/1994/EK és az azt módosító 1264/1999/EK és 1265/1999/EK tanácsi rendeletek, valamint az ehhez kapcsolódó bizottsági rendeletek, a nemzeti jogszabályok közül az 1/2004. (I. 5.) és a 360/2004 (XII.26.) Kormányrendeletek, valamint a kapcsolódó miniszteri rendeletek tartalmazzák.

    Részletek
  • Kohéziós Alapból finanszírozott fejlesztések

    A Kohéziós Alap feladata, hogy a környezetvédelem és a közlekedés területén nagy méretű fejlesztéseket finanszírozzon. A fejlesztések célrendszerét és helyét a magyar közlekedés, illetve környezetvédelmi politikában a magyar Kohéziós Alap keretstratégia határozza meg.

    Részletek
Kapcsolódó dokumentumtárak