Közbeszerzési felhívás és dokumentációminták és útmutatók valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó iratminták és a kitöltésükhöz útmutatók

  • a közbeszerzési törvény szerinti eljárásfajtákhoz kapcsolódó minták és a hozzájuk tartozó útmutatók. A minták és az útmutatók célja, hogy a közbeszerző társadalom számára segítséget jelentsenek a szabályos közbeszerzési eljárások előkészítéséhez.
  • Akciótervhez is kapcsolódó dokumentumminták és útmutatók

 

Jelen útmutatók és minták a 2014. és 2015. évben a hazai és külső ellenőrző szervek által lefolytatott audit tapasztalatok, és az audit ellenőrzések lefolytatásakor hatályos jogszabályi környezet alapján kerültek előkészítésre. Az útmutatók és minták tartalma a mindenkori audit ellenőrzések megállapításai alapján módosulhat.