A Közbeszerzés modul elsődleges célja, hogy a Kedvezményezetteknek (Ajánlatkérőknek) lehetőséget adjon megindított közbeszerzési eljárásaik, és az ehhez kapcsolódó esetleges szállítói szerződésmódosítások nyomon követésére a megfelelő informatikai támogatottság megteremtésével. A Közbeszerzés modul kiemelkedő előnye, hogy a Kedvezményezettnek – felhasználóbarát módon – információt szolgáltat közbeszerzési eljárásuk és esetleges szerződésmódosításuk ellenőrzésének előrehaladásáról, illetve sok esetben mentesíti őket a dokumentumok papír alapon történő benyújtásától.

A közbeszerzés modul alapját a 4/2011. (I.28.), a 272/2014 (XI.5.), a320/2015 (X.30.), illetve a 478/2016. (XII. 27.) Kormányrendelet jelentik, amely rendeletek szabályozza a közbeszerzési eljárások ex-ante, valamint utóellenőrzési folyamatát, továbbá a közbeszerzési eljárások lefolytatása eredményeképpen született szállítói szerződések módosítása kapcsán előírt ellenőrzés lefolytatásának folyamatát.

A rendeletek előírják, hogy minden közbeszerzési eljárást ellenőrzésnek kell alávetni, függetlenül attól, hogy a kapcsolódó pályázat benyújtásra került-e az intézményrendszerhez.

A Közbeszerzés modul célja, hogy:

  • Segítse a Kedvezményezettet a közbeszerzési eljárások dokumentálásában;
  • Egyszerűsítse a Kedvezményezettek és a Közreműködő Szervezet (KSZ) munkáját;
  • Egyszerűsítse a dokumentumok és információk cseréjét elektronikus úton keresztül
  • Elősegítse az Ajánlatkérő és a KSZ-ek közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatalos kommunikációját

 

KÖZBESZERZÉSI FELÜLET