• Közbeszerzés

  A Közbeszerzés modul elsődleges célja, hogy a Kedvezményezetteknek (Ajánlatkérőknek) lehetőséget adjon megindított közbeszerzési eljárásaik, és az ehhez kapcsolódó esetleges szállítói szerződésmódosítások nyomon követésére a megfelelő informatikai támogatottság megteremtésével. A Közbeszerzés modul kiemelkedő előnye, hogy a Kedvezményezettnek – felhasználóbarát módon – információt szolgáltat közbeszerzési eljárásuk és esetleges szerződésmódosításuk ellenőrzésének előrehaladásáról, illetve sok esetben mentesíti őket a dokumentumok papír alapon történő benyújtásától.

  Részletek
 • Közbeszerzési Segédanyagok

  A KFF által közzétett összefoglalók célja, hogy szakmai iránymutatást fogalmazzon meg a minőségellenőrzési eljárás során, illetve a szabályossági eljárások során a benyújtott dokumentumok ellenőrzéséhez, valamint segítséget nyújtson a tipikus hibák kezeléséhez. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson a szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi szempontú jogszerűségének elbírálásánál.

  Jelen összefoglalók a 2014. és 2015. évben a hazai és külső ellenőrző szervek által lefolytatott audit tapasztalatok, és az audit ellenőrzések lefolytatásakor hatályos jogszabályi környezet alapján kerültek előkészítésre. Az összefoglalók tartalma a mindenkori audit ellenőrzések megállapításai alapján módosulhatnak.

  Részletek