2017 február 23. 09:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.4.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a Felhívás forráskerete 9 936,49 millió Ft-ról 13 841 millió Ft-ra módosult.

2.    Módosításra került a Felhívás tartalomjegyzéket követő, ÁÚF és PERSZ dokumentumokra hivatkozó szakasza.

3.    Módosításra került a Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezet táblázatot követő szöveges szakasza.

4.    Kiegészítésre került a Felhívás 4.4.1 pontja az alábbi mondattal:
„Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés feltételére.”

5.    Kiegészítésre került a Felhívás 5.4 pontja az alábbi szakasszal:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon / jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”

6.    Módosításra került a Felhívás 5.6 fejezet költségnövekmény megítéléséra vonatkozó előírása: „Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár el.”

7.    Módosításra került a Felhívás 5.6 pontjában a „nettó 300.000 Ft” „bruttó 300.000 Ft”-ra a jogszabályi előírásokkal összhangban, továbbá a költségnövekmények ellenőrzése vonatkozásában a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet került hivatkozásként megjelölésre.

8.    Kiegészítésre került a Felhívás 5.6 pontja az „E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatással.”

9.    Módosításra került a Felhívás 5.7 fejezet táblázatokat követő szöveges szakasza.

10.    A Felhívás 5.6 pontja kiegészítésre került a nem közbeszerzés-köteles beszerzésekre vonatkozó szabályozással.

11.    Közzétételre került Debrecen, Székesfehérvár és Veszprém Megyei Jogú Városok területspecifikus melléklete.

12.    Békéscsaba, Dunaújváros és Nyíregyháza Megyei Jogú Városok területspecifikus mellékletében a rendelkezésre álló keretösszeg megemelésre került.

13.    Módosításra került a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című melléklet.