2017 május 9. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.4.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont nem közbeszerzés-köteles tevékenységekre vonatkozó bekezdése.

2.    Módosításra került a Felhívás 5.5 pontjának 200 millió Ft összköltséget el nem érő projektekre vonatkozó egyszerűsített elszámolása, az egyösszegű átalány meghatározás elírás miatt százalékban meghatározott átalányra került módosításra, továbbá technikai pontosításra került a projekt-menedzsment és projekt-előkészítés elszámolhatóságának a feltétele.

3.    Kiegészítésre került a Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek pontja az alábbi résszel:

„A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
•    A Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;
•    Gyártási eljárások, termékleírások készítése;
•    Banki és pénzügyi költségek, (kivéve a kötelező elkülönített bankszámla nyitás és vezetés költsége) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
•    Jutalékok és osztalék, profit kifizetése;
•    minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott.”

4.    Kiegészítésre került a Felhívás 6. Csatolandó mellékletek köre pontja Amennyiben rendelkezésre áll része az alábbi melléklettípussal:

16.    „Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.”

5.    Törlésre került a felhívás mellékletei közül a költség-haszon elemzés módszertan és minta, mivel az a továbbiakban egységes helyen érhető el valamennyi TOP felhívás vonatkozásában a palyazat.gov.hu oldalon (https://www.palyazat.gov.hu/node/54861).  

6.    Békéscsaba Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében szeptember 29-re került módosításra a támogatási kérelmek benyújtási határideje.