2017 június 26. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.4.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás pontja 14 939,49 millió Ft-ra került módosításra.

2.    Pontosításra került a Felhívás 3.2 táblázatának állami támogatásnak minősülő előkészítési tevékenységekre vonatkozó előírása:

„A támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek - Csekély összegű támogatás”

3.    Módosításra került a Felhívás a32) feltételének I) pontjának 3. francia bekezdése az alábbira:
•    „kerékpárokat a vagyonvédelem és a statisztikai adatgyűjtés érdekében GPS-szel is el lehet látni.”
4.    Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata területspecifikus mellékletében a támogatási kérelmek benyújtási határideje december 29-re, valamint a melléklet keretösszege és az igényelt támogatás maximális összege 1430 millió Ft-ra módosult.

5.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata területspecifikus mellékletében a támogatási kérelmek benyújtási határideje szeptember 29-re módosult.

6.    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata területspecifikus mellékletében a támogatási kérelmek benyújtási határideje augusztus 30-ra módosult.