2017 december 27. 12:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.4.1-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1) Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.

2) A Felhívás 3.4.2. pontjában módosult az alábbi rész: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.”
Helyette: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

3) A Felhívás 5.5. pontjában a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használatának esetére vonatkozó előírások módosultak az alábbiak szerint:
„Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.”

4) Módosult a Felhívás 12. sz. mellékletét képező „Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez” c. dokumentum. Pontosításra kerültek az közúti biztonsági audit elvégzésének az esetei.

5) Székesfehérvár MJV területspecifikus mellékletében módosul:

  • 1.2. pontban a rendelkezésre álló keretösszeg,
  • 5.2. pontban a projekt elszámolható maximális összköltsége,
  • 5.3. pontban a támogatás maximum összege,

1432 millió Ft-ról 1430 millió Ft-ra.

6) Veszprém MJV területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában módosul a keretösszeg 240 millió Ft-ról 868 millió Ft-ra.

A kitöltőprogram módosítására a későbbiekben kerül sor.