2017 március 3. 13:00
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.7-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

  1. tevékenységtípus: Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése a 2. és 3. tevékenységek esetében régiónként 1-1 intézmény vagy szervezet részesül támogatásban.

A 4. tevékenység esetében településenként egy intézmény vagy szervezet részesül támogatásban.

Módosult szöveg:

  1. tevékenységtípus: Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése.

A 2. és 3. tevékenységek esetében régiónként 1-1 intézmény vagy szervezet részesül támogatásban.

A 4. tevékenység esetében településenként egy intézmény vagy szervezet részesül támogatásban.