2018 szeptember 13. 15:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus hálózatok fejlesztése” című (VEKOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint módosult:

A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet konzorciumi partnerekre vonatkozó része a következőképpen módosult:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A turizmusszakmai szempontok érvényesítése érdekében konzorciumi partnerként szükséges bevonni a római limes helyszíneit kezelő Gondnokságot, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-t vagy az általa létrehozott gazdasági társaságot (GFO 114, GFO 573).

A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben a támogatási kérelmek benyújtására meghatározott határidő 2018. október 10-re módosult, továbbá az értékelési határnapok rész kiegészült a 2018. október 10-i dátummal.