2018 február 21. 10:15
A Kézikönyv 2.2.2 ’A munkaszervezet feladatai’ pontja alapján a munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony mellett megbízási szerződés alapján is elláthatják.

A Kézikönyv 2.2.2.1 ’A munkaszervezet adminisztratív és menedzsment feladatai’ pontjában a munkaszervezet ügyfélszolgálatára beérkezett kérdésekre hét naptári napon belül válaszol.
Az Írásbeli szavazólapon javításra került a DEB tag aláírása HBB tagra aláírására.
A Hiánypótló levél sablonban és a Tisztázó kérdés levél sablonban pontosításra került a pótlási és válaszadási napok számára adott iránymutatás.
Az Éves előrehaladási jelentés sablonban javításra került a Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek c. indikátor azonosítószáma (CO38) és az elért eredmény adatgyűjtési módjának meghatározása.