2018 március 1. 09:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” című (KEHOP-5.2.3. kódszámú) felhívás módosítással érintett része: a Felhívás 3.4.1.1 b) 5. és 3.4.1.2 pontja.

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

5.       Napelemes projekt(rész) esetén a záró csomag elfogadásának feltétele az elosztói engedélyessel kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés, a mérő cseréjét igazoló mérőhelyi adatlap, valamint a projekt használatbavételéhez kapcsolódó jogerős hatósági engedély megléte.

5.       A záró kifizetési kérelem elfogadásának feltétele a projekt használatbavételéhez kapcsolódó jogerős hatósági engedély(ek) benyújtása. Napelemes projekt(rész) esetén az elosztói engedélyessel kötött / módosított hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést, valamint a mérőóra cseréjét igazoló mérőhelyi adatlapot annak rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az első fenntartási jelentésig szükséges benyújtani.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

 

A Felhívás e pontja kiegészült az alábbiakkal:

  • A környezeti-természetvédelmi, esélyegyenlőségi, valamint a nők és férfiak egyenlőségét célzó jogszabályi megfelelőségről, az energiahatékonyság javítása, a természeti és a települési környezetben, vizek állapotában okozott károk megelőzése vagy enyhítése érdekében a projektben megvalósított intézkedésekről a záró beszámoló keretében kötelező jelentést benyújtani.