2016 december 8. 16:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.4.1-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, hogy olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 9 936 millió Ft.