A Partnerségi Megállapodás és az operatív programok (az RSZTOP kivételével) külön monitoring bizottsággal rendelkeznek, amely az operatív program legfelsőbb szintű koordinációs és stratégiai döntéshozó testülete.

A monitoring bizottságok működésének alapelve a partnerség, összetételük széles társadalmi részvételt tükröz. A monitoring bizottság munkájában részt vesznek az irányító hatóságok, szakpolitikai felelősök, gazdasági és szociális partnerek, civil szervezetek, az esélyegyenlőséget és környezeti fenntarthatóságot képviselő szervezetek, az önkormányzati érdekszövetségek, az Európai Bizottság és egyéb érintett intézmények képviselői.

Az alábbiakban megtalálhatóak a Partnerségi Megállapodás az egyes operatív programok monitoring bizottsági tagok listái.