A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forráslehívásának gyorsítása érdekében az NFÜ értékelést indított, amely azt vizsgálta, hogy a szabályozás mely szintjén és milyen mértékben épülnek be a szabályozási rendszerbe olyan kötöttségek, amelyek akadályozzák a támogatások lehívását. Az értékelés külön vizsgálta a támogatási szerződésben és a kifizetés ellenőrzési gyakorlatban rejlő abszorpciós tartalékokat is.

Az értékelést az AAM Tanácsadó Zrt. készítette 2012. szeptember 5. és december 4. között. Az értékelés során elemezték a közösségi és a hazai jogszabályokat, a nemzeti szintű és OP specifikus útmutatókat, valamint több mint 200 támogatási konstrukció útmutatóját. Továbbá felmérték a jelentős projekt-portfólióval rendelkező intézmények véleményét interjúk segítségével, és telefonos kérdőívezést folytattak további 70 kedvezményezett bevonásával. EMIR-adatbázisok elemzésével vizsgálták a támogatási szerződés-módosítások, számla elutasítások jellemző okait és megoszlását.

Legfontosabb megállapítások

•         A kedvezményezettek számára kötöttséget jelentő szabályozók túlnyomó része a támogatási konstrukciók útmutatóiba épül be.
•         A tervezők fő motivációja a projektek „szakmai félresiklásának” megakadályozása. A komplex elszámolhatósági szabályrendszer azonban önmagában kevéssé alkalmas a projektek eredményességének garantálására, miközben a komplexitás növekedése több módon is hátráltatja az abszorpciót.
•         Átlagosan minden második projektben módosítani kell legalább egyszer a támogatási szerződést, de van olyan OP, ahol ez az arány meghaladja a 70%-ot. Ennek elkerülésére javasolt a Támogatási Szerződés projekttartalmat rögzítő feltételeinek könnyítése, a támogatói okirat minél szélesebb körű használata.
•         Az abszorpció növelését támogatná, ha a mindennapok gyakorlatába új központi funkcióként beépülne a szerződésmódosítások, hiánypótlások és a számla-elutasítások elemzése, a támogatási konstrukciók abszorpciós szempontú minőségbiztosítása, ajánlások, szabályozás-módosítási javaslatok kidolgozása, a KSZ-ügyintézők rendszeres, abszorpciós szempontú központi képzése, valamint a rendszeres egyeztetés az ellenőrző szervekkel.