A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Deloitte Zrt. készítette el 2010-ben az uniós támogatásból megvalósuló szennyvízprojektek technológiai rendszerválasztásának értékelését. Az anyag egyfajta műszaki „sztenderd” felállítására tesz kísérletet, aminek segítségével az eltérő projektek mégis összevethetők (optimális projektparamétereket is kidolgozásra kerültek). A fő kérdés a kiválasztás hatása a projektek minőségére, illetve a kiépült kapacitások kihasználtsága, a projektek költséghatékonysága, valamint a használt technológiák megfelelősége.