A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Pannon.Elemző Iroda Kft.
vezetésével, a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány
együttműködésével készült el a „Városhálózati hatásértékelés”. Az
értékelési munka 2012. július 20. és 2013. március 28-a között zajlott.

Az értékelés a fejlesztéspolitika városhálózatra gyakorolt hatásainak
feltárására, az integrált városfejlesztés eszközrendszerével kapcsolatos
tapasztalatok összegzésére, valamint a 2014-2020-as tervezési időszak
előkészítéséhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazására vállalkozott. Az
értékelés célja annak feltárása is, hogy a 2014-2020-as programozási
időszakban megjelenő új eszközök (pl. ITI – Integrált Területi
Beavatkozások vagy CLLD – Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések) miként
segíthetik a jelenlegi működőnél integráltabb, a versenyképességet
jobban erősítő városfejlesztési beavatkozások megvalósítását.