Az uniós szabályozás megköveteli, hogy 2016-tól 2023-ig bezárólag a tagállamok éves jelentést nyújtsanak be az Európai Bizottságnak az egyes fejlesztési programok előző pénzügyi évben történt végrehajtásáról.

Az éves végrehajtási jelentések kulcsfontosságú információkat tartalmaznak a végrehajtott műveletekről, pénzügyi adatokról, eredménymutatókról, valamint összegzik a végrehajtást befolyásoló esetleges problémákat, és a megtett intézkedéseket.

A jogszabályok arról is rendelkeznek, hogy e jelentéseket valamint a jelentések polgároknak szánt összefoglalóit a lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

E dokumentumok teljes körű nyilvánosságra hozatalával a Miniszterelnökség nem csak közösségi kötelezettséget teljesít, hanem az átláthatóság elvét követve az uniós polgárok és magyar adófizetők befizetéseinek eredményeit is kézzelfoghatóvá kívánja tenni.